Rörelse & Glädje

Rörelse & glädje gör dig lätt på foten


GDPR

Ni har säkert hört om GDPR.
Det står för General Data Protection Regulation,
och är en ny dataskyddslag som börjar gälla inom EU den 25 maj.
Det är viktigt för mig på Rörelse & Glädje att du som kund känner trygghet i hur jag hanterar personuppgifter i mitt system.
Därför vill jag vara öppen med hur jag använder denna information.
Rörelse & Glädje har information i systemet som kommer från kunden själv.
I dag är det enbart uppgifter så som namn,adresser, telefonnummer och mailadresser som finns i systemet.
Information som jag behöver för att skicka fakturor och information.
Denna information delas aldrig med någon annan än kunden och mig.
Den nya lagen innebär att ni som kund har ett antal rättigheter.
Kontakta mig gärna om ni vill veta mer, och framförallt om ni känner någon osäkerhet i hur jag hanterar era uppgifter.

Lotta Svedberg
Rörelse & Glädje

Kontakta mig

Oberoende återförsäljare
Ansluten till
Ansluten till